Kasutustingimused

Kasutustingimused

ENNE MEIE KODULEHE KASUTAMIST LUGEGE PALUN TÄHELEPANELIKULT KÄESOLEVAID KASUTUSTINGIMUSI. NEED REGULEERIVAD KODULEHE JA KOGU SELLES SISALDUVA MATERJALI KASUTAMIST.

ÜLDTEAVE:
Käesolevat veebilehte (v.a. lingitud veebilehed) haldab: Tata Consumer Products
Ettevõte on registreeritud Inglismaal ja Walesis (Kood  palun No. 3019950).
Registreeritud aadress Parkview 82 Oxford Road, Uxbridge, UB8 1UX
Käesolevale kodulehele pääseb juurde erinevatest riikidest üle maailma. Kuna erinevate riikide seadused võivad Ühendkuningriigi seadustest erineda, siis kodulehele sisenedes nõustute te meiega, et kõikide vaidluste puhul, mis tekivad kodulehe kasutamisest või selle sisust või on sellega seotud, kehtivad Ühendkuningriigi seadused. Samuti nõustute te käesolevaga tunnistama Inglismaa ja Walesi kohtute eranditut jurisdiktsiooni sellistes vaidlustes.

AUTORIÕIGUS:
Copyright (c) 2022 Tata Consumer Products. Kõik õigused on kaitstud. Kõikide kodulehel olevate tekstide, piltide, helide, tarkvara ja muude materjalide autoriõigused ning muud intellektuaalse omandi õigused kuuluvad ettevõttele Tata Consumer Products ja temaga seotud ettevõtetele või on neid kasutatud vastava omaniku loal. Sidusettevõtete ja seotud ettevõtete all peetakse silmas kõiki kontserni Tata Consumer Products liikmeid.
Teil on lubatud käesolevat kodulehte sirvida ja selle väljavõtteid reprodutseerida printimise, kõvakettale allalaadimise ja teistele levitamise teel, kuid seda alati ainult informatiivsetel eesmärkidel ja tingimusel, et kõigil sellistel reproduktsioonidel esineb ülaltoodud autoriõiguse märge. Ühtegi kodulehe mis tahes osast tehtud reproduktsiooni ei tohi müüa ega levitada ärilisel eesmärgil ning samuti ei tohi seda muuta ega liita ühegi teise teose ega publikatsiooniga kas paberkandjal või elektrooniliselt, sealhulgas muule veebilehele postitamine. Muid nõusolekuid või õigusi välja ei anta.

KAUBAMÄRGID:
Kõik kodulehele välja pandud kaubamärgid kas kuuluvad ettevõttele Tata Consumer Products ja tema sidusettevõtetele või neid kasutatakse litsentsi alusel. Kodulehel toodud kaubamärkide omavoliline kasutamine on rangelt keelatud.

TOODETE KÄTTESAADAVUS:
Viide tootele või teenusele meie kodulehel ei tähenda iseenesest pakkumist antud toodet või teenust müüa või tarnida. Teatud toote või teenuse ostusoovi korral tuleb selle kättesaadavuse ja sobivuse kohta enne eraldi järele pärida.

KOHUSTUSTE TEKKE VÄLISTAMINE:
Teie ettepanekuid ja informatsiooni, mis te meile kodulehe kaudu saadate, kaasa arvatud retseptid, koheldakse omandiõiguseta ja mittekonfidentsiaalsena ning need muutuvad ilma kompensatsiooni maksmata ettevõtte Tata Consumer Products ainuomandiks, mida me võime piiramatult enda äranägemise järgi kasutada.

SISU:
Käesoleval kodulehel sisalduv teave on lisatud heas usus ja on mõeldud kasutamiseks ainult informatiivsel eesmärgil. Seda ei tohi kasutada mis tahes muudeks spetsiifilisteks eesmärkideks ning me ei kinnita ega anna garantiid teabe täpsuse või täielikkuse kohta. Kodulehel leiduvat teavet ei tohi lugeda kutseks investeerida ettevõtte Tata Consumer Products mis tahes liikmesse, samuti ei tohiks seda kasutada investeerimisotsuse tegemise alusena. Tata Consumer Products ja tema sidusettevõtted, nende juhid, töötajad ja agendid ei vastuta kodulehele või selles lingitud muule veebilehele sisenemisest või selle kasutamisest tuleneva mis tahes kahjumi, kahju või kulude eest, sealhulgas, ilma piiranguteta, kasumikaotus, kaudne, ettenägematu või johtuv kahju. Me jätame endale õiguse teha kodulehel muudatusi ja parandusi meile sobival ajal ja viisil ning ilma ette teatamata.
Kuigi Tetley ja Tata Consumer Products kutsuvad kõiki kodulehe kasutajaid oma arvamust avaldama, jätame me endale õiguse eemaldada kommentaarid, mida võib pidada teistele kodulehe kasutajatele solvavaks.

LINGITUD VEEBILEHED:
Erinevates kodulehe osades võite te leida automaatseid linke teistele, teemaga seotud veebilehtedele.  See ei tähenda tingimata, et Tata Consumer Products on nende veebilehtede või nende omanikega seotud. Kuigi meie ettevõtte soov on pakkuda teile teiste veebilehtede kaudu huvipakkuvat teavet, ei vastuta meie ettevõte, meie sidusettevõtted, nende juhid, töötajad ega agendid mitte mingil moel teiste veebilehtede või seal leiduva teabe eest ega ole nende õigsust kontrollinud või sisu heaks kiitnud. Kui te avastate ennast teiselt veebilehelt, võite te meie kodulehele naasmiseks vajutada alati „Tagasi“ nuppu või sisestada uuesti meie veebiaadress.

PILTIDE KASUTUS:
Kust on tee pärit?:
Argentiina - Autor: Leandro Kibisz
Indoneesia - Autor: Achmad Rabin Taim
Jaapan - Autor: Jose Comessu

Autoriõigus
Copyright (c) 2022 Tata Consumer Products. Kõik õigused on kaitstud. Kõikide kodulehel olevate tekstide, piltide, helide, tarkvara ja muude materjalide autoriõigused ning muud intellektuaalse omandi õigused kuuluvad ettevõttele Tata Consumer Products ja temaga seotud ettevõtetele või on neid kasutatud vastava omaniku loal. Sidusettevõtete ja seotud ettevõtete all peetakse silmas kõiki kontserni Tata Consumer Products liikmeid.
Teil on lubatud käesolevat kodulehte sirvida ja selle väljavõtteid reprodutseerida printimise, kõvakettale allalaadimise ja teistele levitamise teel, kuid seda alati ainult informatiivsetel eesmärkidel ja tingimusel, et kõigil sellistel reproduktsioonidel esineb ülaltoodud autoriõiguse märge. Ühtegi kodulehe mis tahes osast tehtud reproduktsiooni ei tohi müüa ega levitada ärilisel eesmärgil ning samuti ei tohi seda muuta ega liita ühegi teise teose ega publikatsiooniga kas paberkandjal või elektrooniliselt, sealhulgas muule veebilehele postitamine. Muid nõusolekuid või õigusi välja ei anta.