Jätkusuutlikkus

 

Ethical Tea Partnership

Tetley on organisatsiooni Ethical Tea Partnership ehk ETP aktiivne liige. ETP on mittetulundusühendus, kuhu kuulub üle 20 tee pakkimisega tegeleva rahvusvahelise ettevõtte, kes on seisukohal, et edukat teetööstust peaksid iseloomustama õiglane tegutsemine sotsiaalvallas ja keskkonnaalane jätkusuutlikkus.

ETP tegutseb kõigis suuremates teekasvatuspiirkondades: Argentiinas, Brasiilias, Hiinas, Indias (Assami, Kerala ja Tamil Nadu regioonides), Indoneesias, Keenias, Malawis, Sri Lankal ja Tansaanias. Need piirkonnad toodavad üle 85% maailmas eksporditavast teest.

Millega ETP täpselt tegeleb?

Teeistandustes valitsevate elu- ja töötingimuste kontrollimine

ETP kasutab sõltumatute inspektorite abi, et kontrollida, kas teeistandustes järgitakse ETP eeskirjadega kehtestatud sotsiaal- ja keskkonnanõudeid. Need puudutavad järgmisi valdkondi:

1. vabatahtlik tööleasumine 9. karm ja ebainimlik kohtlemine
2. kogunemisvabadus ja ühiskokkulepete sõlmimise õigus 10. põllumajanduses kasutatavad kemikaalid
3. tervishoid ja ohutus 11. bioloogiline mitmekesisus
4. laste ja noorte kasutamine tööjõuna 12. pinnase säästmine
5. palgad ja preemiad 13. veevarude säästmine
6. tööaeg 14. energiakasutus
7. diskrimineerimine 15. jäätmemajandus
8. töö korrapärasus  

 

Kui istandus ei pea kehtestatud eeskirjadest kinni, püüab ETP piirkonnajuht koos istanduse omanikega olukorda parandada. Kui teetootja ei võta probleemide lahendamiseks midagi ette, katkestatakse koostöö selle istandusega ning ükski ETP liige ei osta sellest istandusest teed enne, kui kõik eeskirjadele mittevastavused on täielikult kõrvaldatud.

Toetab istanduste jätkusuutlikku tegutsemist

ETP teeb koostööd selliste lugupeetud organisatsioonidega nagu UNICEF ja CARE International, et koguda vahendeid projektide elluviimiseks, mis aitaksid teetootjatel kooskõlastada oma tegevust ETP eeskirjadega. Alates organisatsiooni asutamisest 1997. aastal on ETP tegelenud paljude probleemvaldkondadega, parandades püsivalt istandustes elavate ja töötavate inimeste elukvaliteeti. Näiteks parandati Hiinas tolmukontrolli abinõude kasutuselevõtu kaudu tervishoiu- ja ohutustingimusi, Sri Lankal kaasatakse oluliste otsuste tegemisse nii omanikud kui ka töölised ning Malawis rakendatakse lapstööjõu kasutamise vältimiseks vanusekontrolli süsteemi.

Rohkem teavet eelmainitud ja muude projektide kohta leiate ETP kodulehelt www.ethicalteapartnership.org.

Rainforest Alliance

Tetley kohustus 2016 aastal 100% tee saamiseks Rainforest Alliance poolt sertifitseeritud istandustest. Tetley püüab alati teha kõik, et meie tee parandaks elu kvaliteeti nendel, kes teed joovad ja ka neil, kes seda kasvatavad ja korjavad. Üksnes siis, kui austame looduskeskkonda ja kaitseme istandustes töötavate inimeste elutingimusi, võime olla kindlad, et meie tarneahelatel on tulevikku.

 

Seepärast teeme koostööd Rainforest Alliance’ig teeistanduste haldamise parandamisel, et kaitsta looduskeskkonda ja teekasvatusega tegelevate kogukondade elutingimusi. Rainforest Alliance on rahvusvaheline mittetulunduslik keskkonnaorganisatsioon, mis tegeleb bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja  jätkusuutliku elukeskkonna kindlustamise eesmärgil. Senini on organisatsioon osalenud projektides, mille eesmärgiks oli vee, pinnase ja bioloogilise mitmekesisuse säästmine ja mis hõlmasid üle 50 miljoni hektari metsa ja põllumajandusmaad 70. riigis ning on parandanud üle 2 miljoni tööliste ja nende perekondade elutingimusi. Rainforest Alliance teeb koostööd kogukondadega, mille elatusallikad sõltuvad põllumajandustoodangust, aidates neid toiduainete, puidu toodangu kasvuviisi muutmisel ja turismi arengus. Organisatsioon toetab firmasid ja tarbijaid kogu maailmas nende püüdlustes tegeleda vastutustundlikku äriga üleilmsel kaupade ja teenuste turul.